Tuduhan Munafik Termasuk Bid’ah

Si Munafik Kemunafikan dalam diri seseorang dapat diukur dengan tanda-tanda yang tercantum dalam banyak literatur. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kalau anda membuka Kitâb al-Îmân dalam Bab “Tanda-tanda Orang Munafik” pasti menemukannya. Berkaitan dengan hadits di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa tanda-tanda yang […]