Tuduhan Munafik Termasuk Bid’ah

Si Munafik Kemunafikan dalam diri seseorang dapat diukur dengan tanda-tanda yang tercantum dalam banyak literatur. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kalau anda membuka Kitâb al-Îmân dalam Bab “Tanda-tanda Orang Munafik” pasti menemukannya. Berkaitan dengan hadits di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa tanda-tanda yang […]

Mengerjakan Hal yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi, Bolehkah? (selesai)

Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi Banyak dari kita yang terburu-buru menjatuhkan hukum bid’ah, makruh, dan haram terhadap praktek-praktek tertentu hanya dengan berdasar pada dalil “perbuatan itu tidak dilakukan Nabi”. Seolah-olah segala perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tersebut adalah bid’ah, makruh atau haram. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi. Ketidakmauan Nabi Saw. […]