Fiqh al-Aqaliyyat, sebuah rubrik baru masjid.unsoed.ac.id

(Heidelberg-masjid.unsoed.ac.id/30-10-2016) Sejak awal abad ke-7 di Mekah hingga saat ini, Islam telah melewati banyak fase-fase sejarah. Bermula dari kota di kawasan Asia Barat itu, Islam kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh semenajung Arabia. Tidak sampai hitungan abad sepeninggal Rasulullah SAW., sudah berdiri sejumlah pusat kekuasaan Islam yang membentang dari Spanyol di Eropa Selatan hingga kawasan […]

Dari Mufti untuk Negri

Kacang Manut Lanjaran Seorang bawahan akan mengikuti instruksi atasannya, muslim awam akan taat kepada fatwa ulamanya, seorang prajurit akan meletakan komando di atas kepalanya dan pepatah Jawa Banyumasan mengatakan  kacang manut lanjaran. Rakyat, bawahan, prajurit dan orang awam ibarat buntut, ke mana kepala bergerak dia akan ikut, bagaimana bentuk dan ke mana lanjaran dipancang, kacang […]